Liên hệ

Quý Phục huynh và Sinh viên có nhu cầu được tư vấn hoặc giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ tại Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên. Hoặc thông qua số điện thoại và email bên dưới

Address

Tòa Nhà Hiệu Bộ, Đại Học Nha Trang

In Touch With