Hiệu trưởng đã ký quyết định khen thưởng 5 SV khoa CNTT đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam năm 2012

  • 04-01-2013
  • /
  • Quản trị website
  • 216
Ngày 19/12/2012 Hiệu trưởng đã ký quyết định khen thưởng 5 SV khoa CNTT đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam năm 2012 và Lập trình Sinh viên quốc tế ACM/ICPC-2012, danh sách:
Hiệu trưởng đã ký quyết định khen thưởng 5 SV khoa CNTT đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam năm 2012

 

TT

 

Họ và

 

Tên

 

Lớp

 

Thành tích

1

Nguyễn Hữu

Tùng

51TH-1

Cúp Bạc Lập trình Sinh viên quốc tế ACM/ICPC-2012;

Giải Ba Olympic tin học sinh viên Việt Nam 2012

2

Đỗ Phúc

Hảo

51TH-1

Cúp Bạc Lập trình Sinh viên quốc tế ACM/ICPC-2012

3

Nguyễn Thanh Thiên

Nga

51TH-1

Cúp Bạc Lập trình Sinh viên quốc tế ACM/ICPC-2012

4

Vũ Bảo

Long

53.CNTT

Khuyến khích Olympic tin học Sinh viên Việt Nam 2012

5

Đào Huỳnh

Phùng

53C.CNTT

Khuyến khích Olympic tin học Sinh viên Việt Nam 2012

Trong tháng 11/2012  nhà trường ra quyết định kỷ luật

Prev article

Trong tháng 11/2012 nhà trường ra quyết định kỷ luật
Thông báo đối thoại SV năm 2018

Next article

Thông báo đối thoại SV năm 2018

Related article

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
12/04/2016

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?
07/01/2016

Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng
07/01/2016

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng