Quyêt định:V/v xóa tên đối với học sinh, sinh viên hết thời hạn đào tạo năm 2012

  • 04-01-2013
  • /
  • Quản trị website
  • 251
Gồm Danh sách có 604 HSSV sau đây
Quyêt định:V/v xóa tên đối với  học sinh, sinh viên hết thời hạn đào tạo năm 2012Danh sách xem tai đây
Quyết định kỷ luật 03SV với hình thức cảnh cáo

Prev article

Quyết định kỷ luật 03SV với hình thức cảnh cáo
Thông báo đối thoại SV năm 2018

Next article

Thông báo đối thoại SV năm 2018

Related article

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
12/04/2016

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?
07/01/2016

Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng
07/01/2016

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng