Quyết định kỷ luật học sinh, sinh viên

Quyết định kỷ luật học sinh, sinh viên

Quyêt định:V/v xóa tên đối với  học sinh, sinh viên hết thời hạn đào tạo năm 2012

Quyêt định:V/v xóa tên đối với học sinh, sinh viên hết thời hạn đào tạo năm 2012

Quyết định kỷ luật 03SV với hình thức cảnh cáo

Quyết định kỷ luật 03SV với hình thức cảnh cáo

Hiệu trưởng đã ký quyết định khen thưởng 5 SV khoa CNTT đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam năm 2012

Hiệu trưởng đã ký quyết định khen thưởng 5 SV khoa CNTT đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam năm 2012

Trong tháng 11/2012  nhà trường ra quyết định kỷ luật

Trong tháng 11/2012 nhà trường ra quyết định kỷ luật

Viewed