Thông báo

Thông báo nhận tiền Học bổng khuyến khích học tập HKII 2017-2018 và Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội HKI 2018-2019.

  • 12/12/2018
                 Ngày: 13/12/2018
Thời gian: sáng 7h30 đến 11h15
                 chiều 14h00 đến 16h30
Địa điểm: Hội trường số 1
Lưu ý: sinh viên đến nhận vui lòng đem theo thẻ sinh viên hoặc CMND và xem số thứ tự trong danh sách kèm theo:
1. Học bổng KKHT xem tại đây
2. Miễn Giảm học phí xem tại đây
3. Hỗ trợ CPHT xem tại đây
4. Danh sách Trợ cấp XH xem tại đây