Thông báo

DANH SÁCH CHÍNH THỨC HBKKHT HKI 19-20 VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HKII 19-20

  • 28/07/2020
Quyết định và danh sách chính thức Học bổng KKHT HKI 19-20 và chế độ chính sách HKII 19-20
QĐ HBKKHT và Trợ cấp xã hội: file đính kèm
DS HBKKHT HKI 19-20: file đính kèm
DS Trợ cấp xã hội HKII 19-20: file đính kèm
QĐ MGHP và HTCPHT HKII 19-20: file đính kèm
DS Miễn giảm học phí HKII 19-20: file đính kèm
DS Hỗ trợ chi phí HT HKII 19-20: file đính kèm