Thông báo

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội HKI năm học 2022-2023

  • 14/10/2022

Các mẫu đơn tải tại đường link: https://phongctsv.ntu.edu.vn/Van-ban-Bieu-mau/Bieu-mau

Sau khi khoản tất thủ tục, tiền miễn giảm học phí sẽ được trừ trực tiếp vào học phí HKI năm 2022-2023 của sinh viên.