Thông báo

Thông báo Danh sách Cố vấn học tập khóa 60

  • 24/08/2018
Để tạo điều kiện thuận lợi trong học tập cho sinh viên khóa 60. Nhà trường đã phân công Cố vấn học tập của từng lớp theo từng Khoa/Viện, Sinh viên khóa 60 có thể liên hệ với Cố vấn học tập để được tư vấn, giúp đỡ trong quá trình học tập tại trường. Danh sách cụ thể xem file đính kèm
Trân trọng!