Thông báo

Thông báo Danh sách dự kiến HBKKHT HKI 18-19 và Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội HKII 18-19

  • 11/04/2019
Phòng CTCTSV sẽ nhận ý kiến phản hồi từ nay cho đến hết ngày 19/04/2019.
Địa điểm nhận ý kiến phản hồi: P.CTCTSV (gặp cô Dương, Email: duongttt@ntu.edu.vn, ĐT: 093.3.832989)
Sau thời gian trên mọi ý kiến phản hồi sẽ không được giải quyết.
1. Danh sách Dự kiến Miễn giảm học phí xem tại đây
2. Danh sách dự kiến Hỗ trợ Chi phí học tập xem tại đây
3. Danh sách Trợ cấp xã hội xem tại đây
4. Danh sách dự kiến học Học bổng HKII 2018-2019 xem tại đây