Thông báo

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN HỌC BỔNG KKHT HKI 19-20 VÀ CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HKII 19-20

  • 18/06/2020
Danh sách dự kiến Học bổng khuyến khích học tập HKI 19-20 và Các chế độ chính sách (Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội) HKII 19-20.
Danh sách dự kiến HBKKHT HKI 19-20: file đính kèm
Danh sách dự kiến Miễn giảm học phí HKII 19-20: file đính kèm
Danh sách dự kiến Hỗ trợ chi phí học tập HKII 19-20: file đính kèm
Danh sách dự kiến Trợ cấp xã hội HKII 19-20: file đính kèm
Thời gian phản hồi: đến hết ngày 29/06/2020.
Mọi thắc mắc xin liên hệ p.CTCTSV (gặp cô Dương),
Email: duongttt@ntu.edu.vn
ĐT: 02582221900 (giờ hành chính T2-T6)