Thông báo

Thông báo danh sách dự kiến khen thưởng năm học 2017-2018

  • 21/09/2018
Nội dung danh sách chi tiết xem file đính kèm 
Mọi thắc mắc Sinh viên phản hồi trực tiếp tại Phòng CTCTSV hạn chót 16h30 ngày 24/9/2018. Sau thời hạn trên mọi thắc mắc không được giải quyết.
Trân trọng!