Thông báo

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM KHÓA 58,59,60 ĐẠI HỌC VÀ 59, 60 CAO ĐẲNG

  • 07/10/2019
Thời gian học: từ 18h40 đến 21h30
Địa điểm: Hội trường số 03
Lịch cụ thể xem file đính kèm
Trân trọng!