Thông báo

Thông báo nộp hồ sơ chính sách HKII 2018-2019.

  • 13/03/2019
Snh viên chú ý đọc kỹ thông báo để thực hiện cho đúng theo file đính kèm
Hạn cuối: Đến 16h50 ngày 01/04/2019;
Địa điểm nộp: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên (gặp cô Dương-0933832989)