Thông báo

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ HỖ TRỢ SINH VIÊN KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

  • 28/05/2020
Thừa lệnh Giám hiệu, Phòng Công tác Chính trị Sinh viên gửi đến sinh viên toàn Trường Thông báo số 315/ĐHNT-CTCTSV về việc nộp hồ sơ hỗ trợ sinh viên có gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19. Sinh viên vui lòng nghiên cứu kỹ thủ tục, quy trình, hồ sơ, biểu mẫu trong thông báo trước khi làm hồ sơ.  
Trong quá trình thực hiện, nếu cần phản ánh hoặc hỗ trợ, các đơn vị và cá nhân liên hệ Phòng CTCTSV (chuyên viên Trần Thị Thùy Dương qua E-mail: duongttt@ntu.edu.vn hoặc điện thoại: 02582221900).

(1) Thông báo 315/ĐHNT-CTCTSV: tải về
(2) Biểu mẫu số 01: tải về
(3) Biểu mẫu số 02: tải về
(4) Thông báo 276/ĐHNT-CTCTSV (Để xác định đối tượng gia đình chính sách): tải về