Thông báo

Thông báo V/v nộp hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2018-2019

  • 20/09/2018
Địa điểm: Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên (gặp cô Dương)
Thời gian: từ 24/9/2018 đến 25/10/2018.
Nội dung chi tiết xem file đính kèm