Thông báo

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học và cao đẳng tháng 10 năm 2018

  • 26/09/2018
Thời gian: Từ 08 đến 11 tháng 10 năm 2018
Địa điểm tổ chức: Hội trường số 03
Nội dung chi tiết xem file đính kèm