Thông báo

Thông báo xác nhận thông tin SV khóa 57ĐH và K58CĐ

  • 31/10/2018
Để chuẩn bị cho công tác tốt nghiệp của khóa 57 (đại học), 58 (cao đẳng), trong đó  có nội dung thông tin của sinh viên in trên bằng tốt nghiệp yêu câu chính xác, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên đề nghị Ban chủ nhiệm khoa, viện thông báo tới các ban cán sự lớp sinh viên khóa 57 (đại học), 58 (cao đẳng) của khoa viện mình thực hiện một số nội dung chi tiết xem file đính kèm