Thông báo

Thực hiện bảo hiểm y tế khóa 63 năm học 2021-2022

  • 12/10/2021

Toàn văn thông báo xem phần Tải tệp đính kèm phía cuối văn bản

 

           TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       PHÒNG CTCTSV                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Số: 13/TB-CTCTSV                                                                                  Khánh Hoà , ngày 11 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện bảo hiểm y tế khóa 63 năm học 2021-2022

      Căn cứ Liên tịch số 1394/LT-BHXH-GDĐT ngày 20/8/2021 của BHXH tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2021-2022;

       Căn cứ Công văn số 8827/UBND-KGVX ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021-2022;

       Nhằm đảm bảo quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho sinh viên được liên tục theo quy định của pháp luật. Phòng CTCTSV thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 63 như sau:

1. Nhà trường đã làm gia hạn thẻ BHYT cho khóa 63, yêu cầu toàn bộ sinh viên cài đặt ứng dụng BHYT số - VSSID để sử dụng thẻ BHYT số trong khám, chữa bệnh (Cài đặt trước ngày 30/10/2021).

 (Hướng dẫn cài đặt ứng dụng BHYT số - VSSID)

2. Giá trị sử dụng thẻ BHYT khóa 63 từ ngày 01/10/2021. Kiểm tra thời hạn của thẻ tại:

(https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx)

  • Những sinh viên đóng BHYT 15 tháng nhưng thẻ BHYT tại địa phương vẫn còn hạn thẻ (từ 01/10/2021 đến 31/12/2021) thì Nhà trường sẽ gửi lại số tiền còn dư cho các em sau khi thanh toán và đối chiếu với bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa (Dự kiến vào cuối năm học).
  • Những sinh viên đóng BHYT 12 tháng, thời hạn thẻ hết hạn vào 30/09/2022 thì Nhà trường sẽ thông báo đóng bổ sung sau (Dự kiến thu vào tháng 9/2022).
  • Những sinh viên vừa có thẻ BHYT tại địa phương và vừa đóng tiền BHYT tại Trường thì gửi bản chụp thẻ BHYT tại địa phương qua email cô Nhung - nhungvt@ntu.edu.vn để làm thủ tục hoàn lại tiền BHYT đã đóng (Trước ngày 20/12/2021).

3. Sinh viên không tham gia đóng tiền BHYT tại Trường do đã có thẻ BHYT được cấp tại địa phương như: Hộ nghèo, vùng kinh tế khó khăn, xã đảo, thẻ hộ gia đình…., yêu cầu kê khai thông tin thẻ BHYT địa phương (trước ngày 30/10/2021) tại đường link: (https://forms.gle/K7oBqvbLMgUmfjiX9).

Ghi chú:

  • Những sinh viên không đóng BHYT sẽ tự chịu trách nhiệm về chế độ BHYT của mình và Nhà trường sẽ xử lý theo đúng quy định hiện hành.
  • Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ Phòng CTCTSV (Cô Nhung: nhungvt@ntu.edu.vn - SĐT: 0986103636) để được hỗ trợ.                                        

 

Nơi nhận:                                                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG

- Giám hiệu (để b/c);                                       

- Các khoa, viện (phối hợp);                                                                                                             (Đã ký)

- Toàn thể sinh viên K63;

- Lưu VT - P.CTCTSV.                                                                                                                 Tống Văn Toản