KHEN THƯỞNG

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023

  • 27/09/2022
  • 5

Xét kết quả tuyển sinh đại học năm 2022, Hiệu trưởng ban hành quyết định tặng bằng khen và tiền thưởng cho 03 SV đạt điểm thủ khoa đầu vào ở 3 hình thức tuyển sinh.

Khen thưởng năm học 2020 - 2021

  • 07/04/2022
  • 732

Quyết định và Danh sách khen thưởng năm học 2020-2021 (K60, K61, K62)

Khen thưởng năm học cho sinh viên K59 (ĐH) và 60 (CĐ)

  • 27/10/2021
  • 1320

Quyết định và danh sách khen thưởng năm học 2020 - 2021 cho sinh viên K59 (Đại học) và K60 (Cao đẳng)