Báo cáo số liệu sinh viên thuộc diện chính sách học kỳ I năm học 2013-2014

  • 24-02-2014
  • /
  • Quản trị website
  • 655
  • Tin tức sự kiện
Tính đến ngày 20/2/2014, đã có 270 Sinh viên các khóa thuộc diện chính sách gửi hồ sơ cho phòng CTSV quản lý theo NĐ 74
Báo cáo số liệu sinh viên thuộc diện chính sách học kỳ I năm học 2013-2014

Báo cáo số liệu sinh viên thuộc diện chế độ chính sách

Học kỳ I năm học 2013-1014

STT

Diện chính sách theo NĐ 74

Số lượng

Ghi chú

1

Con Bệnh binh

57

 

2

Con Thương binh

137

 

3

Con như thương binh

30

Bố mẹ là dân quân;TN Xung phong v.v

4

Con tai nạn Lao động

04

 

5

Con nhiễm chất độc màu gia cam

04

 

6

Dân tộc thiểu số hộ nghèo

24

 

7

Khuyết tật

02

 

8

Con Mồ côi cha lẫn mẹ

12

 

 

Tổng số

270

 

                                                                  

Nha Trang, ngày 24/2/2014


TÌNH HÌNH SINH VIÊN VÀO HỌC  SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN HK II (2013-2014 ) (KHOA KINH TẾ, CNTT, KTGT & VIỆN KH VÀ CN KHAI THÁC TS)

Prev article

TÌNH HÌNH SINH VIÊN VÀO HỌC SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN HK II (2013-2014 ) (KHOA KINH TẾ, CNTT, KTGT & VIỆN KH VÀ CN KHAI THÁC TS)
Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Next article

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Related article

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023
01/12/2022

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022
01/12/2022

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022

Khen thưởng năm học 2021-2022
28/10/2022

Khen thưởng năm học 2021-2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp
21/10/2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp