Cách mạng tháng 8/1945 - Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam

  • 13-08-2018
  • /
  • Quản trị website
  • 814
  • Tin tức sự kiện
Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cách mạng tháng 8/1945 - Bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc Việt Nam

Trải qua hơn 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã viết nên những trang sử vẻ vang với những chiến công chói lọi chống lại ách thống trị của giặc ngoại xâm. Cách mạng tháng 8/1945 là một trong những mốc son chói lọi, một bước ngoặt vĩ đại của dân tộc, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Xem tiếp
Ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954)

Prev article

Ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954)
Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Next article

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Related article

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023
01/12/2022

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022
01/12/2022

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022

Khen thưởng năm học 2021-2022
28/10/2022

Khen thưởng năm học 2021-2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp
21/10/2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp