Chỉ đạo của Phó Hiệu trưởng Phan Thanh Liêm đối với Tổ Tư vấn hỗ trợ sinh viên và các thầy cô giáo làm CVHT.

  • 20-02-2014
  • /
  • Quản trị website
  • 550
  • Tin tức sự kiện
Chỉ đạo của Phó Hiệu trưởng Phan Thanh Liêm đối với  Tổ Tư vấn hỗ trợ sinh viên và các thầy cô giáo làm CVHT.

        Bằng những việc làm sát thực của Tổ Tư vấn cùng đại diện lãnh đạo các phòng CTSV, phòng Đào tạo, phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra, Trung tâm PVTH, ngay từ buổi đầu tiên giảng viên và sinh viên bước vào học kỳ II, đồng thời cũng là ngày đầu tiên vào học tập sau một kỳ nghỉ tết nguyên đán khá dài; các đồng chí đã đến trực tiếp hỗ trợ và nắm bắt tình hình các điều kiện bảo đảm cho việc dạy và học của Thầy và trò. Qua đó phản ánh Giám hiệu kịp thời có chỉ đạo và điều chỉnh một vài việc có tính chất tác nghiệp. Cho nên mọi hoạt động giảng dạy, học tập, đăng ký môn học, thi lại của sinh viên đều tiến hành theo kế hoạch.
       Thay mặt Ban Giám hiệu, chúng tôi hoan nghênh và ghi nhận sự hợp tác đồng bộ, có hiệu quả của các phòng đã dần khắc phục tồn tại lâu nay đó là thiếu nhịp nhàng, thậm chí đùn đẩy trách nhiệm giữa các phòng chức năng khi giải quyết công việc liên quan đến giảng viên và sinh viên. 
        Để việc đăng ký môn học cùng một số vướng mắc khác về qui chế, về các điều kiện bảo đảm cho sinh viên yên tâm học tập, GIám hiệu yêu cầu Tổ Tư vấn hỗ trợ sinh viên và các Cố vấn học học tập cần bán sát kế hoạch công tác sinh viên toàn năm học và học kỳ II, đã được Giám hiệu duyệt để triển khai; đồng thời gửi kèm danh sách CVHT và niêm yết công khai điện thoại, địa chỉ thư điện tử của PHT Phan Thanh Liêm cùng các đ/c liên quan trực tiếp đến công tác sinh viên tại các nhà học và KTX, tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên và sinh viên phản ánh, kiến nghị hay trao đổi công việc khi cần thiết.
       Rất mong được sự hợp tác của các đồng chí. 
                 Trân trọng
Cố vấn học tập trong việc tư vấn hỗ trợ sinh viên đăng ký lịch học tập

Prev article

Cố vấn học tập trong việc tư vấn hỗ trợ sinh viên đăng ký lịch học tập
Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Next article

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Related article

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023
01/12/2022

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022
01/12/2022

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022

Khen thưởng năm học 2021-2022
28/10/2022

Khen thưởng năm học 2021-2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp
21/10/2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp