HỖ TRỢ COVID-19_ĐỢT 2

  • 19-10-2020
  • /
  • Quản trị website
  • 1883
  • Tin tức sự kiện
Quyết định và Danh sách SV nhận hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19_Đợt 2, số tiền hỗ trợ được giảm trừ vào học phí của SV.
HỖ TRỢ COVID-19_ĐỢT 2
Quyết định 1282/QĐ-ĐHNT: xem tại đây
Danh sách SV nhận hỗ trợ Covid-19_Đợt 2: xem tại đây
Nguyễn Hùng Vỹ - Giải khuyến khích cuộc thi“Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần thứ 4, năm 2018

Prev article

Nguyễn Hùng Vỹ - Giải khuyến khích cuộc thi“Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần thứ 4, năm 2018
Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023

Next article

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023

Related article

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023
29/06/2023

Học bổng KKHT HKI 2022-2023 và Trợ cấp xã hội HKII 2022-2023

Những điều cần biết về việc sử dụng bảo hiểm y tế
23/02/2023

Những điều cần biết về việc sử dụng bảo hiểm y tế

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023
01/12/2022

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023