Hỗ trợ SV có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 năm 2021

  • 17-01-2022
  • /
  • Phòng CTSV
  • 660
  • Tin tức sự kiện

Ngày 07/01/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-ĐHNT về việc chi hỗ trợ cho sinh viên do dịch Covid-19.

Hỗ trợ SV có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 năm 2021

Quyết định số 17/QĐ-ĐHNT và danh sách chi tiết: xem tại đây

Học bổng KKHT HKII 2020-2021 và Trợ cấp xã hội HKI 2021-2022

Prev article

Học bổng KKHT HKII 2020-2021 và Trợ cấp xã hội HKI 2021-2022
Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023

Next article

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023

Related article

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023
27/09/2022

Khen thưởng SV thủ khoa đầu vào K64 năm học 2022-2023

Khen thưởng năm học 2020 - 2021
07/04/2022

Khen thưởng năm học 2020 - 2021

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang đạt giải Ba Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021
07/04/2022

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang đạt giải Ba Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Trường ĐH Nha Trang: Thăm và tặng quà các gia đình sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19
07/04/2022

Trường ĐH Nha Trang: Thăm và tặng quà các gia đình sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19