KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014 CỦA PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

  • 13-02-2014
  • /
  • Quản trị website
  • 774
  • Tin tức sự kiện
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014 CỦA PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

KẾ                           KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014         

TT

Nội dung công việc

Thời hạn thực hiện

1

Nắm bắt tình hình sinh viên sau kỳ nghỉ Tết trở lại học tập học kỳ II/2013-2014. Tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch học tập học kỳ II/2013-2014.

Từ 14/02/2014

2

Rà soát đội ngũ CVHT, hỗ trợ sinh viên đăng ký kế hoạch học tập, hỗ trợ sinh viên học tập, rèn luyện. Sơ kết công tác CVHT.

Từ 17/02 /2014

3

Đánh giá kết quả rèn luyện, xét học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2013-2014.

Từ 17/02/2014

4

Bổ sung, hoàn tất hồ sơ HSSV khóa 55.

Từ 17/02/2014

5

Giải quyết thuyên chuyển HSSV học kỳ II/2013-2014.

Từ 17/02 đến 28/02/2014

6

Lập danh sách xóa tên HSSV nghỉ học học kỳ I không có lý do, buộc thôi học vì học lực theo quy chế đào tạo và cảnh báo kết quả học tập.

Từ 17/02/2014

7

Thông báo kết quả học tập của sinh viên về gia đình.

Từ 01/3/2014

8

Gặp gỡ sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ, tìm biện pháp giúp đỡ người học vượt qua diện cảnh báo.

Từ 01/3/2014

9

Làm việc với chính quyền địa phương, tổ dân phố về công tác sinh viên ngoại trú, nắm tình hình và chỗ ở của SV ngoại trú.

Từ 24/02/2014

10

Sơ kết việc thực hiện 07 điều HSSV không được làm.

Từ 24/02/2014

11

Tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho sinh viên.

Từ 24/02/2014

12

Đánh giá, phân loại CVHT và Cán bộ chi hội.

Từ 01/03/2014

13

Xác nhận các giấy tờ liên quan đến chế độ chính sách, vay vốn, ….cho HSSV

Từ 17/02/2014

14

Xây dựng Quy định miễn giảm học phí cho HSSV thuộc diện chính sách.

Thực hiện sau khi có Thông tư hướng dẫn

15

Hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp khóa 52 (Đại học), 53 cao đẳng.

Từ 17/02 đến 30/4/2014

16

Liên hệ với doanh nghiệp về nguồn sinh viên tốt nghiệp ra trường theo từng chuyên ngành trong năm để doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng.

Từ 01/06/2014

17

Tổ chức Lễ tốt nghiệp cho SV đại học K52, cao đẳng 53

Từ 15/7/2014

18

Bổ sung hoàn thiện trang web của Phòng, Cựu Sinh viên, bổ sung thông tin cựu sinh viên.

Thường xuyên

19

Đề xuất xây dựng album ảnh của sinh viên khóa 55 theo từng chuyên ngành phục vụ cho lưu trữ dữ liệu.

Từ 01/3/2014

 

Q.TRƯỞNG PHÒNG

Tống Văn Toản


  Gặp mặt chúc tết, đón giao thừa cùng toàn thể học viên cao học và sinh viên ở lại Trường

Prev article

Gặp mặt chúc tết, đón giao thừa cùng toàn thể học viên cao học và sinh viên ở lại Trường
Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Next article

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Related article

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023
01/12/2022

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022
01/12/2022

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022

Khen thưởng năm học 2021-2022
28/10/2022

Khen thưởng năm học 2021-2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp
21/10/2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp