Tình hình công tác sinh viên trong tháng 8,9/2013

Tình hình công tác sinh viên trong tháng 8,9/2013

Trường Đại học Nha Trang viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trường Đại học Nha Trang viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lễ kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống Trường Đại học Nha Trang và khai giảng khóa học 2013 - 2017

Lễ kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống Trường Đại học Nha Trang và khai giảng khóa học 2013 - 2017

Đoàn công tác UBND thành phố Nha Trang làm việc với Trường về tình hình dịch sốt xuất huyết

Đoàn công tác UBND thành phố Nha Trang làm việc với Trường về tình hình dịch sốt xuất huyết

Công bố quyết định giao nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2013 - 2014

Công bố quyết định giao nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2013 - 2014