Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2015

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2015

Ngày hội việc làm Trường Đại học Nha Trang năm 2014

Ngày hội việc làm Trường Đại học Nha Trang năm 2014

'Bẫy' lừa tuyển dụng với sinh viên

'Bẫy' lừa tuyển dụng với sinh viên

Ngày hội tuyển dụng 2014 tại Trường Đại học Nha Trang

Ngày hội tuyển dụng 2014 tại Trường Đại học Nha Trang

"Hướng về biển Đông - Chạm vào Tổ quốc"

"Hướng về biển Đông - Chạm vào Tổ quốc"

5 sinh viên trường Đại học Nha Trang nhận học bổng khuyến học, khuyến tài năm học 2013-20134

5 sinh viên trường Đại học Nha Trang nhận học bổng khuyến học, khuyến tài năm học 2013-20134