Thông báo

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội HKII năm học 2021-2022

  • 03/03/2022

Các mẫu đơn tải tại đường link: https://phongctsv.ntu.edu.vn/Van-ban-Bieu-mau/Bieu-mau

Sau khi khoản tất thủ tục, các khoản tiền chế độ chính sách sẽ được chuyển vào số tài khoản sinh viên cung cấp cho Nhà trường.