Biểu mẫu

1. Mẫu vay vốn

2. Mẫu phiếu đánh giá điểm rèn luyện

3. Mẫu đơn chính sách cho SV khuyết tật

4. Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn

5. Hướng dẫn sinh viên xác nhận đang học để được hưởng ưu đãi trong giáo dục đào tạo

6. Giấy giới thiệu

7. Đơn xin thôi học

8. Đơn xin nghỉ học tạm thời dành cho sv học văn bằng 2 và Liên thông

9. Đơn xin nghỉ học tạm thời

10. Đơn xin học lại_ Dành cho SV bị tạm dừng học

11. Đơn xin học lại

12. Đơn xin chuyển Trường_Mẫu 1

13. Đơn xin chuyển trường_Mẫu 2

14. Đơn xin chuyển ngành trong cùng 1 khoa

15. Đơn xin chuyển đổi ngành học

16. Đơn xin chuyển bậc đào tạo - chuyển ngành

17. Đơn xin tiếp tục học (hệ vừa học vừa làm)_mới

18. Đơn xác nhận đang học

19. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Theo NĐ 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021)

20. Đơn đề nghị hỗ trợ học tập – Dành cho SV là dân tộc thiểu số rất ít người

21. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

22. Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

23. Đơn xin học chương trình 2

24. Đơn xin gia hạn đóng học phí

 

25. Đơn xin chuyển đổi chương trình học (từ chất lượng cao sang chương trình chuẩn)

 

26. Mẫu bản tường trình

 

 

27. Đơn xác nhận có hộ khẩu thường trú tại địa phương trên 03 năm

27. Mẫu 2 - ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19

 

 26. Mẫu 1 - ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19

 

  • Ngày cập nhật: 17/10/2023
  • Ngày đăng: 07/01/2021
In nội dung