Hiệu trưởng đã ký quyết định khen thưởng 5 SV khoa CNTT đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam năm 2012

  • 04-01-2013
  • /
  • Quản trị website
  • 215
Ngày 19/12/2012 Hiệu trưởng đã ký quyết định khen thưởng 5 SV khoa CNTT đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam năm 2012 và Lập trình Sinh viên quốc tế ACM/ICPC-2012, danh sách:
Hiệu trưởng đã ký quyết định khen thưởng 5 SV khoa CNTT đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam năm 2012

 

TT

 

Họ và

 

Tên

 

Lớp

 

Thành tích

1

Nguyễn Hữu

Tùng

51TH-1

Cúp Bạc Lập trình Sinh viên quốc tế ACM/ICPC-2012;

Giải Ba Olympic tin học sinh viên Việt Nam 2012

2

Đỗ Phúc

Hảo

51TH-1

Cúp Bạc Lập trình Sinh viên quốc tế ACM/ICPC-2012

3

Nguyễn Thanh Thiên

Nga

51TH-1

Cúp Bạc Lập trình Sinh viên quốc tế ACM/ICPC-2012

4

Vũ Bảo

Long

53.CNTT

Khuyến khích Olympic tin học Sinh viên Việt Nam 2012

5

Đào Huỳnh

Phùng

53C.CNTT

Khuyến khích Olympic tin học Sinh viên Việt Nam 2012

Trong tháng 11/2012  nhà trường ra quyết định kỷ luật

Bài viết trước

Trong tháng 11/2012 nhà trường ra quyết định kỷ luật
Thông báo đối thoại SV năm 2018

Tin tiếp theo

Thông báo đối thoại SV năm 2018

Bài viết liên quan

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
12/04/2016

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?
07/01/2016

Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng
07/01/2016

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng