• Chào mừng 60 Năm NTU
 • Phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Nguyễn Hùng Vỹ - Giải khuyến khích cuộc thi“Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần thứ 4, năm 2018
21/07/2020
Nguyễn Hùng Vỹ - Giải khuyến khích cuộc thi“Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần thứ 4, năm 2018
Sinh viên Nguyễn Hùng Vĩ đến từ Khoa Kinh tế, Trường ĐH Nha Trang giành giải Khuyến Khích của cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần thứ 4, năm 2018.

  Thông tin dành cho Sinh viên

  Báo cáo công tác Sinh viên các tháng trong năm

   

  Phổ biến một số kiến thức liên quan đến học tập và đời sống sinh viên

   

  Một số câu hỏi thường gặp đối với sinh viên khóa mới, đang học và tốt nghiệp

  Thông tin về học bổng, chế độ miễn giảm học phí đối với sinh viên thuộc diện chính sách