Kế hoạch tổ chức đào tạo học kỳ II năm học 2013-2014

  • 18-02-2014
  • /
  • Quản trị website
  • 2136
Kế hoạch tổ chức đào tạo học kỳ II năm học 2013-2014

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo đã xây dựng xong Kế hoạch tổ chức đào tạo học kỳ II năm học 2013-2014, Sinh viên xem kế hoạch tổ chức đào tạo trên trang web http://ntu.edu.vn/pdaotao/ để đăng ký học phần.

Thời gian đăng ký:

Đợt 1 (cho sinh viên cao đẳng và đại học tự đăng ký theo kế hoạch học tập):

          Đăng ký qua mạng:                                        10/12/2013 ÷ 28/12/2013

          Điều chỉnh sai sót tại phòng Đào tạo:            30/12/2013 ÷ 11/01/2014

Đợt 2 (cho sinh viên điều chỉnh, đăng ký học lại)

Đăng ký qua mạng:                                        10/2/2014 ÷ 22/2/2014

         Điều chỉnh sai sót tại phòng Đào tạo:             03/3/2014 ÷ 07/3/2014

Ghi chú:

1. Sinh viên phải tham khảo ý kiến của cố vấn học tập, xem chương trình đào tạo của ngành học để biết học phần phải học, kế hoạch đào tạothời khóa biểu các lớp học phần (trên trang web của Phòng Đào tạo) trước khi đăng ký.

2. Sinh viên phải xem Quy trình đăng ký học phần trong sổ tay sinh viên 2013 để thực hiện theo đúng hướng dẫn.

3. Những sinh viên chưa có mật khẩu, hoặc không đăng nhập được vào hệ thống do bị sai hay bị khóa tài khoản.

- Kích hoạt tài khoản tại website www.ntu.edu.vn        Sinh viên         Sinh viên quên mật khẩu

          - Sinh viên phải đổi mật khẩu để sử dụng trong suốt quá trình học tập của mình.

5. Sinh viên được phép đăng ký học phần cùng tên của ngành đào tạo khác nếu có số tín chỉ bằng hoặc lớn hơn; tuyệt đối không được đăng ký học phần được tổ chức đào tạo cho bậc thấp hơn.

6. Số lượng tối đa cho một nhóm lớp học phần là 85, vượt quá số lượng này sinh viên phải đăng ký qua nhóm lớp khác.

7. Cách phân biệt các học phần đại học, cao đẳng và trung cấp

- Mã học phần của các khóa 52, 53: hai ký tự đầu của bậc đại học là 75 và 85; cao đẳng là 76.

- Ký tự thứ trong mã học phần của khóa 54, 55 đối với bậc đại học là 3, đối với bậc cao đẳng là 2.

- Mã của bậc trung cấp 2 ký tự đầu là TH.

8. Sinh viên liên hệ điều chỉnh đăng ký học phần trực tiếp tại phòng Đào tạo yêu cầu gặp trực tiếp các cô: Hương, Hạnh, Hảo và Dung.

                                                                                                                                          Phòng Đào tạo

TỔ CHỨC GIẢNG DẠY QUỐC PHÒNG AN NINH

Bài viết trước

TỔ CHỨC GIẢNG DẠY QUỐC PHÒNG AN NINH
Thông báo đối thoại SV năm 2018

Tin tiếp theo

Thông báo đối thoại SV năm 2018

Bài viết liên quan

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
12/04/2016

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?
07/01/2016

Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng
07/01/2016

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng