Quy định tính giờ vật chất cho CBGD

  • 18-09-2013
  • /
  • Quản trị website
  • 855
Quy định tính giờ vật chất cho CBGD
Quy định tính giờ vật chất cho CBGD: Xem tại được dẫn  http://ntu.edu.vn/Portals/64/quy%20che/truong/Quy%20dinh%20tinh%20gio%20VC%20cho%20CBGD.pdf
.CTSV-Bang Ke Khai Gio Vat chat CBGD_2012-2013.xls: Xem tại đây
Kỷ luật sinh viên đinh chỉ 1 năm

Bài viết trước

Kỷ luật sinh viên đinh chỉ 1 năm
Thông báo đối thoại SV năm 2018

Tin tiếp theo

Thông báo đối thoại SV năm 2018

Bài viết liên quan

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
12/04/2016

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?
07/01/2016

Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng
07/01/2016

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng