Quyết định kỷ luật 03SV với hình thức cảnh cáo

  • 04-01-2013
  • /
  • Quản trị website
  • 228
Ngày 12/12/2012 Trường đã ban hành quyết định kỷ luật 03SV với hình thức cảnh cáo vì vi phạm vì vi phạm Quy chế Công tác học sinh, sinh viên, danh sách:
Quyết định kỷ luật 03SV với hình thức cảnh cáo

STT

Họ và tên

MSSV

Lớp

Khoa

Hình thức vi phạm

1

Lê Bá Dương

53130215

53.KTTT

KT Giao thông

Đánh nhau

2

Trần Thanh Vỹ

53132072

53.NTTS

NT Thủy sản

Đánh nhau

3

Nguyễn Duy Thế

53161251

53C.CNNL

Cơ khí

Đánh nhau

Hiệu trưởng đã ký quyết định khen thưởng 5 SV khoa CNTT đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam năm 2012

Bài viết trước

Hiệu trưởng đã ký quyết định khen thưởng 5 SV khoa CNTT đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam năm 2012
Thông báo đối thoại SV năm 2018

Tin tiếp theo

Thông báo đối thoại SV năm 2018

Bài viết liên quan

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
12/04/2016

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?
07/01/2016

Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng
07/01/2016

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng