Về việc ký giấy tờ xác nhận các loại chính sách, chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên.

  • 15-08-2012
  • /
  • Quản trị website
  • 239
Về việc ký giấy tờ xác nhận các loại chính sách, chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên.
Năm học 2012-2013 nhà trường sẽ thực hiện đúng quy định của liên bộ: Số: 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTCBLĐTBXH: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH "Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CPngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợchi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệthống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015"

Nhà trường sẽ ký xác nhận vào tháng 9/2012.
Thông tin sinh viên cần biết

Bài viết trước

Thông tin sinh viên cần biết
Thông báo đối thoại SV năm 2018

Tin tiếp theo

Thông báo đối thoại SV năm 2018

Bài viết liên quan

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
12/04/2016

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?
07/01/2016

Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng
07/01/2016

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng