Học bổng - Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên

Quyết định v/v khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, giỏi và tiên tiến năm học 2014-2015

  • 05/01/2016
  • 1274
Công nhận 3372 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, giỏi và tiên tiến năm học 2014-2015.

DANH SÁCH SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG “ THẮP SÁNG ƯỚC MƠ HỌC ĐƯỜNG” NĂM 2012

  • 28/11/2012
  • 349
12 Sinh viên khóa 51,52 gia đình có hoàn cảnh khó khăn học khá, giỏi

Hiệu trưởngTrường Đại học Nha Trang QUYẾT ĐỊNH V/V CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO HSSV.

  • 29/10/2012
  • 1306
1166 học sinh sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập và chính sách xã hội học kỳ II năm học 2011-2012.

5 sinh viên Trường Đại học Nha Trang nhận học bổng Vallet

  • 30/08/2012
  • 596
Ngày 28/8/2012, Tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Tổ chức Khoa học và giáo dục “Gặp gỡ Việt Nam” đã trao 151 suất học bổng Vallet trị giá hơn 1 tỉ đồng cho học sinh, sinh viên vượt khó đạt thành tích tốt trong học tập ở các tỉnh Tây nguyên và Nam Trung bộ; mỗi suất học bổng cho sinh viên trị giá 11 triệu đồng và học sinh là 7 triệu đồng/suất.