KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2021)

Kết quả công tác sinh viên tháng 11-2013

 • 12/12/2013
 • 396
Tình hình học tập của sinh viên: tinh thần học tập tốt, tích cực phát biểu xây dựng bài.

Kế hoạch công tác tháng 12 của Phòng Công tác Sinh viên

 • 04/12/2013
 • 543
Trên cơ sở thống nhất kết luận của cuộc họp đơn vị, Q. Trưởng phòng xin chuyển tới các đ/c lịch phân công công việc tháng 12 của đơn vị như sau:

Trường Đại học Nha Trang tiếp Đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện môi trường không khói thuốc trong khuôn viên trường

 • 29/11/2013
 • 436
Địa bàn Nhà trường rộng nhưng qua thực tế những địa điểm khảo sát tàn tích thuốc là ít, các phòng làm việc, giảng đường không có gạt tàn thuốc, những người được tiếp xúc không có mùi thuốc,...Điều này chứng tỏ hiệu quả của công tác tuyên truyền và các giải pháp thực hiện để áp dụng với CBVC và HSSV (nội bộ) là rất cao.

Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức tuần sinh hoạt Công dân năm học 2013-2014.

 • 29/11/2013
 • 617
Sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Hiệu trưởng về đổi mới công tác tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2013-2014 (nội dung, thời gian, tổ chức quản lý, đánh giá) đã mang lại thành công tốt đẹp cho công tác này.

Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi

 • 28/11/2013
 • 677
10h sáng nay, với 97% đại biểu tán thành, toàn văn dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã được Quốc hội thông qua.

Nghị định số 176/NĐ-CP " Điều 23,24 quy định xử phạt về địa điểm hút thuốc lá và bán thuốc lá"

 • 26/11/2013
 • 113
Phòng công tác Sinh viên Trường đại học Nha Trang nhắc nhở sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh nghị định của Chính phủ Nghị định số 176/NĐ-CP " Điều 23,24 quy định xử phạt về địa điểm hút thuôc lá và bán thuốc lá" bắt đầu có hiệu lực từ 31/12/2013