KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2021)

Báo cáo số liệu sinh viên thuộc diện chính sách học kỳ I năm học 2013-2014

  • 24/02/2014
  • 682
Tính đến ngày 20/2/2014, đã có 270 Sinh viên các khóa thuộc diện chính sách gửi hồ sơ cho phòng CTSV quản lý theo NĐ 74