KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2021)

Thông điệp năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

  • 06/01/2014
  • 673
Nhân dịp năm mới 2014, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có bài viết: “Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững”. Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng.

Kết quả thực hiện Công tác Sinh viên tháng 12/2013

  • 28/12/2013
  • 771
Tình hình sinh viên tiếp tục ổn định, Phòng Công tác Sinh viên đã tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2013

Hội nghị Tổng kết công tác an ninh trật tự năm 2013

  • 26/12/2013
  • 522
Một số tình hình nổi bật của an ninh trật tự Nhà trường năm 2013 và phương hướng công tác năm 2014 đã được thảo luận thông qua.

Đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm học 2013 - 2014

  • 26/12/2013
  • 659
Nhà trường đã giải đáp gần 300 câu hỏi và kiến nghị của sinh viên tại buổi đối thoại