05 suất học bổng khuyến học khuyến tài do hội khuyến học tỉnh trao tặng

  • 20-04-2016
  • /
  • Quản trị website
  • 1547
  • Học bổng
05 suất học bổng khuyến học khuyến tài do hội khuyến học tỉnh trao tặng
Vào ngày 27/03/2016, tại hội trường thành ủy thành phố Nha Trang 05 sinh viên của trường được vinh dự nhận học bổng khuyến học, khuyến tài của hội khuyến học tỉnh Khánh Hòa trao tặng. Quyết định và danh sách xem file đính kèm
10 Suất học bổng VN FOOD trao cho sinh viên

Bài viết trước

10 Suất học bổng VN FOOD trao cho sinh viên
Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Tin tiếp theo

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Bài viết liên quan

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023
01/12/2022

Học bổng KKHT HKII 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKI 2022-2023

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022
01/12/2022

Học bổng KKHT HKI 2021-2022 và Trợ cấp xã hội HKII 2021-2022

Khen thưởng năm học 2021-2022
28/10/2022

Khen thưởng năm học 2021-2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp
21/10/2022

Đại hội chi bộ Công tác sinh viên nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp