Gặp mặt chúc tết, đón giao thừa cùng toàn thể học viên cao học và sinh viên ở lại Trường

Gặp mặt chúc tết, đón giao thừa cùng toàn thể học viên cao học và sinh viên ở lại Trường

Tuyên dương, khen thưởng con CBVC trúng tuyển đại học, sau đại học năm 2013

Tuyên dương, khen thưởng con CBVC trúng tuyển đại học, sau đại học năm 2013

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thăm và tặng quà cho sinh viên Trường Đại học Nha Trang ăn tết tại KTX trường

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thăm và tặng quà cho sinh viên Trường Đại học Nha Trang ăn tết tại KTX trường

Hiệu trưởng ra Quyết định công nhận 385 sinh viên Tốt nghiệp hệ Đại học, Cao đẳng và Trung cấp Quí I năm 2014

Hiệu trưởng ra Quyết định công nhận 385 sinh viên Tốt nghiệp hệ Đại học, Cao đẳng và Trung cấp Quí I năm 2014

Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên 09/01

Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên 09/01