Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức tuần sinh hoạt Công dân  năm học 2013-2014.

Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức tuần sinh hoạt Công dân năm học 2013-2014.

Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi

Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi

Nghị định số 176/NĐ-CP " Điều 23,24 quy định xử phạt về địa điểm hút thuốc lá và bán thuốc lá"

Nghị định số 176/NĐ-CP " Điều 23,24 quy định xử phạt về địa điểm hút thuốc lá và bán thuốc lá"

Chung kết cuộc thi "Nữ sinh Tài năng Duyên dáng NTU 2013"

Chung kết cuộc thi "Nữ sinh Tài năng Duyên dáng NTU 2013"