Sinh viên Trường ĐH Nha Trang đạt giải Ba Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang đạt giải Ba Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Trường ĐH Nha Trang: Thăm và tặng quà các gia đình sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19

Trường ĐH Nha Trang: Thăm và tặng quà các gia đình sinh viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19

Hỗ trợ SV có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 năm 2021

Hỗ trợ SV có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 năm 2021

Quy tắc ứng xử trên môi trường mạng/không gian mạng của sinh viên Trường Đại học Nha Trang

Quy tắc ứng xử trên môi trường mạng/không gian mạng của sinh viên Trường Đại học Nha Trang