Hoạt động Công tác sinh viên nội trú tháng 12/2012

Hoạt động Công tác sinh viên nội trú tháng 12/2012

Nghĩ về lời dạy của Bác Hồ với sinh viên

Nghĩ về lời dạy của Bác Hồ với sinh viên

GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI CỦA SINH VIÊN NỘI TRÚ K8

GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI CỦA SINH VIÊN NỘI TRÚ K8

Sinh viên Khóa 54 Khoa Điện - Điện tử thăm quan Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim

Sinh viên Khóa 54 Khoa Điện - Điện tử thăm quan Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim

 Lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên phủ trên không”

Lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên phủ trên không”

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 một mốc son sáng chói mãi ngàn năm

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 một mốc son sáng chói mãi ngàn năm