Một số hoạt động nổi bật về công tác sinh viên trong tháng 11-2012

Một số hoạt động nổi bật về công tác sinh viên trong tháng 11-2012

Kết thúc giải bóng đá mini nam cán bộ viên chức: đội liên Công đoàn Phòng, Trung tâm vô địch

Kết thúc giải bóng đá mini nam cán bộ viên chức: đội liên Công đoàn Phòng, Trung tâm vô địch

Sinh viên khóa 51 ngành Công nghệ Môi trường tham quan thực tập một số hệ thống xử lý môi trường tại Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng

Sinh viên khóa 51 ngành Công nghệ Môi trường tham quan thực tập một số hệ thống xử lý môi trường tại Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng

10 sinh viên nhận học bổng KF-Samsung

10 sinh viên nhận học bổng KF-Samsung

DANH SÁCH SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG “ THẮP SÁNG ƯỚC MƠ HỌC ĐƯỜNG” NĂM 2012

DANH SÁCH SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG ĐỀ NGHỊ XÉT HỌC BỔNG “ THẮP SÁNG ƯỚC MƠ HỌC ĐƯỜNG” NĂM 2012

Đại học Nha Trang giành cúp bạc kỳ thi lập trình ACM/ICPC quốc gia

Đại học Nha Trang giành cúp bạc kỳ thi lập trình ACM/ICPC quốc gia