Khai giảng khóa đào tạo "Văn hóa và Du lịch Việt Nam" cho sinh viên Thái Lan

Khai giảng khóa đào tạo "Văn hóa và Du lịch Việt Nam" cho sinh viên Thái Lan

Trường Đại học Nha Trang tham gia hiến máu nhân đạo

Trường Đại học Nha Trang tham gia hiến máu nhân đạo

Ban vì tiến bộ phụ nữ trường Đại học Nha Trang tổ chức nhiều hoạt động cho nữ sinh viên của trường nhân ngày 8/3

Ban vì tiến bộ phụ nữ trường Đại học Nha Trang tổ chức nhiều hoạt động cho nữ sinh viên của trường nhân ngày 8/3

  30 sinh viên Đại học Udon Thani Rajabhat (Thái Lan) đến học tập tại Trường Đại học Nha Trang

30 sinh viên Đại học Udon Thani Rajabhat (Thái Lan) đến học tập tại Trường Đại học Nha Trang

Ngày Mở 2014 - Vững bước đến tương lai

Ngày Mở 2014 - Vững bước đến tương lai