'Bẫy' lừa tuyển dụng với sinh viên

'Bẫy' lừa tuyển dụng với sinh viên

Ngày hội tuyển dụng 2014 tại Trường Đại học Nha Trang

Ngày hội tuyển dụng 2014 tại Trường Đại học Nha Trang

"Hướng về biển Đông - Chạm vào Tổ quốc"

"Hướng về biển Đông - Chạm vào Tổ quốc"

5 sinh viên trường Đại học Nha Trang nhận học bổng khuyến học, khuyến tài năm học 2013-20134

5 sinh viên trường Đại học Nha Trang nhận học bổng khuyến học, khuyến tài năm học 2013-20134

  Sinh viên Trường Đại học Nha Trang tham dự ngày hội hướng nghiệp của các tập đoàn khách sạn quốc tế

Sinh viên Trường Đại học Nha Trang tham dự ngày hội hướng nghiệp của các tập đoàn khách sạn quốc tế