Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?

  • 07-01-2016
  • /
  • Quản trị website
  • 366
Những tấm biển quảng cáo rao bán bảo hiểm xe máy giá 20.000 đồng/năm xuất hiện trên nhiều tuyến phố khiến nhiều người hoài nghi về giá trị thực của nó.
Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?
Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng

Bài viết trước

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng
Thông báo đối thoại SV năm 2018

Tin tiếp theo

Thông báo đối thoại SV năm 2018

Bài viết liên quan

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
12/04/2016

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng
07/01/2016

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng