TỔ CHỨC GIẢNG DẠY QUỐC PHÒNG AN NINH

  • 30-12-2013
  • /
  • Quản trị website
  • 1105
TỔ CHỨC GIẢNG DẠY QUỐC PHÒNG AN NINH
HÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY QPAN
(Được đăng bởi: Trương Mai Hương Ngày đăng:(20-12-2013))         Ngày 18/12/2013, nhà trường tổ chức Hôi nghị đánh giá, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh công tác giảng dạy Quốc phòng An ninh trong Trường thời gian qua.
        Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Hiệu trưởng đã kết luận 5 nội dung (xem chi tiết thông báo tại đây), trong đó về việc tổ chức giảng dạy các học phàn QPAN từ năm học 2014-2015 như sau:
       - Tổ chức mở lớp 2 đợt/học kỳ, mỗi lớp không quá 150 SV.
       - HSSV khi đăng ký học phần được lựa chọn thời gian học và giảng đường.
       - Thi kết thúc các học phần lý thuyết theo hình thức viết tiểu luận.
       - Dừng cấp chứng chỉ GDQP và chứng chỉ GDTC (2 loại chứng chỉ này chỉ là điều kiện để xét tốt nghiệp, nếu SV có muốn nhận chứng chỉ để lưu giữ thì đăng ký).

     Với mục tiêu đổi mới toàn diện và triệt để các hoạt động đào tạo của nhà trường, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các nội dung kết luận tại Thông báo này.
Quy định tính giờ vật chất cho CBGD

Bài viết trước

Quy định tính giờ vật chất cho CBGD
Thông báo đối thoại SV năm 2018

Tin tiếp theo

Thông báo đối thoại SV năm 2018

Bài viết liên quan

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
12/04/2016

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?
07/01/2016

Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng
07/01/2016

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng