Trong tháng 11/2012 nhà trường ra quyết định kỷ luật

  • 12-12-2012
  • /
  • Quản trị website
  • 285
11 sinh viên vi phạm quy chế thi
Trong tháng 11/2012  nhà trường ra quyết định kỷ luật

- Ngày 28/11/2012 Trường đã ban hành quyết định kỷ luật 11 sinh viên vì vi phạm Quy chế thi, danh sách cụ thể:

STT

Họ và tên

MSSV

Lớp

Khoa

Hình thức vi phạm

1

Đặng Thị Thanh Phương

52130043

52CBTP-1

CNTP

Sử dụng tài liệu

2

Nguyễn Tâm Uyên

53161490

53C.CNTP-3

CNTP

Sử dụng tài liệu

3

Giang Thị Huệ

53130639

53.QTDL

KT

Sử dụng tài liệu

4

Trần Thị Minh Diêm

53170118

53T.KTDN-2

KTTC

Sử dụng tài liệu

5

Phan Ngọc Anh

52170480

TDN52-1

KTTC

Sử dụng điện thoại

6

Trần Ngọc Thành

52130632

52KTDN-1

KTTC

Mang tài liệu vào phòng thi

7

Trần Thị Lệ Quyên

51160609

CDN51-1

KTTC

Sử dụng tài liệu

8

Nguyễn Thụy Như Anh

52130777

52KTDN-3

KTTC

Sử dụng tài liệu

9

Ngân Thị Hồng Liên

52130817

52KTDN-3

KTTC

Sử dụng tài liệu

10

Nguyễn Thị Giang

53130323

53.KT-1

KTTC

Mang tài liệu vào phòng thi

11

Nguyễn Thế Toàn

53131766

53.NTTS

NTTS

Sử dụng tài liệu

 

Phòng CTSV sẽ sao quyết định gửi tới sinh viên và gia đình

Quyết định: v/v buộc thôi học đối với sinh viên không đủ điều kiện đào tạo

Bài viết trước

Quyết định: v/v buộc thôi học đối với sinh viên không đủ điều kiện đào tạo
Thông báo đối thoại SV năm 2018

Tin tiếp theo

Thông báo đối thoại SV năm 2018

Bài viết liên quan

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
12/04/2016

Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?
07/01/2016

Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng
07/01/2016

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng