Thông báo

Danh sách dự kiến Chế độ chính sách HKII 20-21

  • 29/04/2021

DANH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CPHT, TRỢ CẤP XÃ HỘI DỰ KIẾN HKII NĂM HỌC 2020-2021

Danh sách Miễn giảm học phí HKII 20-21: xem tại đây

Danh sách Hỗ trợ CPHT HKII 20-21: xem tại đây

Danh sách Trợ cấp xã hội HKII 20-21: xem tại đây

Lưu ý: Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách, bao gồm SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG để nhận tiền và số CMND.

Mọi phản hồi gửi vào email: duongttt@ntu.edu.vn

Thời gian phản hồi: đến hết ngày 07/05/2021.